Nova

Sanna är den som leder flocken framåt. Med en rad utbildningar som Hundpsykolog, instruktör, hundtränare har hon har läst hundspråk, hundensbeteende. Men framför allt har hon flera  års erfarenhet av att ha hundar lösa i hop i flock och få varje individ att hitta sin roll och få hundarna att ha ett fint samspel. Sannas ledord är ödmjukthet , styrka  och glädje inför varje individ såväl hund som människa